Composer D.Pattammal Deity Vamana Vamana
Keerthana Vamana avataram Language -------
Raga Z--- Thala ---