Composer D.Pattammal Deity N/A N/A
Keerthana Kanavilum nanavilum unai maraven Language -------
Raga kOshalam Thala Adi
LYRICS SECTION