Composer D.Pattammal Deity Vinayaka Vinayaka
Keerthana Anaimugatharase abayam ennai Language Tamil
Raga hamsadhwani Thala Adi
LYRICS SECTION