COMPOSITION KEYWORDS

Search          Reset
RAGA DEITY
Composition Deity Composer Raga Lyrics
amruthAhunI gOda Panduranga Sant Namdev AbEri
harE murArE madhukaitabhArE Narayana Sant Namdev mOhanam
kailAsIcha dEva bOLa chakravar Siva Sant Namdev yaman kalyANi
mAjhE manOratha Panduranga Sant Namdev yaman kalyANi
paNdarichA vAsa chandrabhAgE s Panduranga Sant Namdev dEsh
sadguru sarIkhA Guru Sant Namdev valaji
sukha sATi karisI Panduranga Sant Namdev yaman kalyANi
theertha vittala kshEthra vitt Panduranga Sant Namdev sowrAshtram
viThThala AvaDI prEmabhAvO Panduranga Sant Namdev vasanth bAhAr
yEyI vO vittalE Panduranga Sant Namdev darbAri kAnada