Keerthanas

DASHBOARD

NUMBER OF COMPOSERS
FEATURED
NUMBER OF STOTRA
LISTED
NUMBER OF STOTRA
LISTED THAT
HAS LYRICS
NUMBER OF STOTRA
LISTED THAT
HAS AUDIOS
NUMBER OF STOTRA
LISTED THAT
HAS VIDEOS
69 266 215

STOTRA FEATURED

Stotra RANGANATHA ASHTAGAM Deity RANGANATHA
Composer ADI SANKARAR Category ASHTAKAM

Aananda roopay nijabodha roopay brahma swaroopay srutimoorthi roopay Sasaanka roopay ramaneeya roopay Sri Ranga roopay ramathaam manomay Kaveri theeray karuna vilolay mandaara moolay dhritha chaaru kaylay Daithyaantha kaalay akhila loka leelay Sri Ra..