KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
kuvalayAkshi kushalam (varaNam Amba G.N.Balasubramaniam kathana kuthUhalam
mOhana krSNA Krishna G.N.Balasubramaniam kathana kuthUhalam