COMPOSER
COMPOSITION KEYWORDS

Search

Reset

RAGA THALA
COMPOSITION ON DEITY

Composition Composer Raga Lyrics Audio Video
adi sankaranai pani maname Chittur S Subramanian sankarAbharaNam languages-available languages-available 89 languages-available 10
BhajarE yadunAtham mAnasa Sadasiva Brahmendra kApi languages-available languages-available 60 languages-available 8
charaNa kamala gaLa Meenakshi sutha sankarAbharaNam languages-available languages-available 22 languages-available 8
chittur puram thannil vAzhntha C.S.Radhakrishnan bagEsri languages-available languages-available 13 languages-available 4
EnO en manam ellAm Chittur S Subramanian valaji languages-available languages-available 86 languages-available 17
Ezhumalai ERi vanthEn Chittur S Subramanian thilang languages-available languages-available 81 languages-available 52
gajamukha gajamukha Chittur S Subramanian bowLi languages-available languages-available 62 languages-available 10
guru pAdam Asraye Chittur S Subramanian karNa ranjani languages-available languages-available 19 languages-available 3
guru pAdam asraye - raghavendr Chittur S Subramanian karNa ranjani languages-available languages-available 19 languages-available 4
hA parama sanAthana Other yaman kalyANi languages-available languages-available 8 languages-available 2
harikrishna gOvinda nArAyaNa Pithukkuli Murugadas mAndu languages-available languages-available 55 languages-available 13
irumudi kettumAi Chittur S Subramanian vAgadeeshwari languages-available languages-available 27 languages-available 10
jaya jaya jaya jagadvandini mA Other sivaranjani languages-available languages-available 66 languages-available 12
kAladi thOndriya sathguruvE Chittur S Subramanian varALi languages-available languages-available 20 languages-available 5
kamakshi duritha bhanjani C.S.Radhakrishnan karNa ranjani languages-available languages-available 52 languages-available 15
Kamala nayana vAsudEva Badrachala Ramadas jhinjoTi languages-available languages-available 38 languages-available 4
kiliye en kathai keladi Chittur S Subramanian mAndu languages-available languages-available 30 languages-available 9
kurumE kusalam gurunAthA Chittur S Subramanian nAttakkurunji languages-available languages-available 16 languages-available 3
mAm pAhi srI rAra rAjEswari C.S.Venkitaramanan madhyamAvathi languages-available languages-available 59 languages-available 10
maname unakkini bhayam etharkk Chittur S Subramanian hamsadhwani languages-available languages-available 38 languages-available 14