COMPOSER
COMPOSITION KEYWORDS

Search

Reset

RAGA THALA
COMPOSITION ON DEITY

Composition Composer Raga Lyrics Audio Video
adi sankaranai pani maname Chittur S Subramanian sankarAbharaNam languages-available languages-available 64 languages-available 7
BhajarE yadunAtham mAnasa Sadasiva Brahmendra kApi languages-available languages-available 36 languages-available 6
charaNa kamala gaLa Meenakshi sutha sankarAbharaNam languages-available languages-available 11 languages-available 5
chittur puram thannil vAzhntha C.S.Radhakrishnan bagEsri languages-available languages-available 8 languages-available 3
EnO en manam ellAm Chittur S Subramanian valaji languages-available languages-available 81 languages-available 15
Ezhumalai ERi vanthEn Chittur S Subramanian thilang languages-available languages-available 74 languages-available 48
gajamukha gajamukha Chittur S Subramanian bowLi languages-available languages-available 56 languages-available 7
guru pAdam Asraye Chittur S Subramanian karNa ranjani languages-available languages-available 7 languages-available 1
guru pAdam asraye - raghavendr Chittur S Subramanian karNa ranjani languages-available languages-available 12 languages-available 3
hA parama sanAthana Other yaman kalyANi languages-available languages-available 5 languages-available 1
harikrishna gOvinda nArAyaNa Pithukkuli Murugadas mAndu languages-available languages-available 40 languages-available 7
irumudi kettumAi Chittur S Subramanian vAgadeeshwari languages-available languages-available 22 languages-available 9
jaya jaya jaya jagadvandini mA Other sivaranjani languages-available languages-available 53 languages-available 10
kAladi thOndriya sathguruvE Chittur S Subramanian varALi languages-available languages-available 16 languages-available 2
kamakshi duritha bhanjani C.S.Radhakrishnan karNa ranjani languages-available languages-available 48 languages-available 12
Kamala nayana vAsudEva Badrachala Ramadas jhinjoTi languages-available languages-available 25 languages-available 2
kiliye en kathai keladi Chittur S Subramanian mAndu languages-available languages-available 25 languages-available 7
kurumE kusalam gurunAthA Chittur S Subramanian nAttakkurunji languages-available languages-available 11 languages-available 1
mAm pAhi srI rAra rAjEswari C.S.Venkitaramanan madhyamAvathi languages-available languages-available 48 languages-available 6
maname unakkini bhayam etharkk Chittur S Subramanian hamsadhwani languages-available languages-available 32 languages-available 8