IMAGE NAME PLACE PERIOD COMPOSITIONS
Abhirami Bhattar Thirukkadaiyur - 0
Achyutha Dasar 1850 - 1902 9
Adi Shankara Kaladi, Erunakulam District, K.. 788 - 820 100
Advaita Dasa - 0
Agasthiyar 6th or 7th century B.C - 4
Ambi Dikshithar 1863 - 1936 0
Ambujam Krishna Madurai 21-05-1917 - 20-10-1989 600
Ambujam Velayudham - 1
Amrithrai Maharaj - 0
Anai Ayya Brothers Vaiyacheri near Tanjavur 1776 - 1857 38